Tunnelbanan (2019)

Written by jonna

Tunnelbanan är för många ett nödvändigt ont. En plats där alla är stressade, trötta och på språng. Samtidigt är tunnelbanan något vi alla måste vara en del av, om vi ska bo i Stockholm. Just därför finns det också outtalade regler om vad gäller på tunnelbanan, helt enkelt för att vi ska stå ut med att trängas på liten yta med konstant buller.

Vad händer då när någon går emot dessa regler? Här väljer jag att visa, steg för steg, vad vi INTE får göra i tunnelbanan. Vilka beteenden vi retar oss mest på, och hur vi bemöter dem. Jag ville med filmen förmedla känslan av miljön – ljuden, rörelserna, stämningen. De små marginaler vi resenärer har när vi egentligen bara försöker stå ut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *